Registrace na konferenci

Prosím využijte možnosti elektronické registrace na konferenci.

Registrace byla ukončena

Seznam registrovaných

 • UJEP
 • CEZ
 • Muzeum
 • FVTM

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

ČEZ a.s.

Muzeum města Ústí nad Labem

Pořádají pod záštitou rektora Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
doc. RNDr. Martina Baleje Ph.D.

a

děkana Fakulty výrobních technologií a managemntu
doc. Ing. Štefana Michny PhD.

Konferenci
Teplárenství v Ústí nad Labem

na počest:

25. výročí založení Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

10. výročí založení Fakulty výrobních technologií a managementu

100. výročí uvedení Teplárny Trmice do provozu

140. výročí založení Muzea v Ústí nad Labem


Konference se bude konat 11.5.2016 v červené aule multifunkčního centra Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1.

Zahájení bude v 9:00 hodin a předpokládaný závěr bude okolo 16:00 hodiny

Program:

 • Prezence 8:30 až 9:00 hodin
 • Zahájení v 9:00 hodin
 • Přivítání zástupci UJEP a ČEZ
 • Slovo zástupců kraje a města
 • Historie teplárenství v Ústí nad Labem
 • Přestávka na kávu
 • Historie UJEP
 • Současnost a budoucnost UJEP
 • Současnost a budoucnost FVTM
 • Vzdělávání v energetice na UJEP
 • Historie muzejnictví v Ústí nad Labem
 • Současnost a budoucnost muzea
 • Populárně odborné přednášky na téma teplárenství a výzkum
  • Budoucnost zásobování teplem v Ústí nad Labem
  • Zdroje energie budoucnosti
  • Další směry spolupráce UJEP, ČEZ a Muzea
 • Závěr
 • Občerstvení

Místo konání konference

Mapa

 

Adresa FVTM

Fakulta výrobních technologií a managementu Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Pasteurova 3334/7

400 96 Ústí nad Labem

Pozvánka ke stažení

Adresa UJEP

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pasteurova 3544/1

400 96 Ústí nad Labem